23. Black Dragon Stirs Its Tail

Chinese

苍龙搅尾

Pinyin

cāng lóng jiăo wĕi