22. Step Back and Cut the Wrist

Chinese

退步反剪腕

Pinyin

tuì bù făn jiăn wàn