05. Rid Evil with Hay Cutter

Chinese

御铡除恶

Pinyin

yù zhá chú è